Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Promocija Landmine Monitor Izvještaja za 2006. godinu

04.10.2006

U srijedu, 4. listopada 2006., Hrvatska udruga žrtava mina, kao članica ICBL-a (Međunarodne kampanje za zabranu protupješačkih mina) i globalne istraživačke mreže Landmine Monitora, predstavila je Izvještaj LM-a za 2006. godinu s posebnim osvrtom na postignuto u protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj tijekom 2005. i početkom 2006. godine. O novostima i napretku u protuminskom djelovanju u svijetu govorila je gđa. Martina Belošević, predsjednica HUŽM-a, dok je o rezultatima protuminskog djelovanja u Hrvatskoj govorio g. Oto Jungwirth, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje. G. Mato Lukić, dopredsjednik HUŽM-a, koji je i sam stradao od mine, osvrnuo se na sadašnji rad i buduće planove Hrvatske udruge žrtava mina, poglavito u ostvarivanju prava civilnih žrtava mina i NUS-a na koja oni imaju pravo prema važećem zakonodavstvu, budući da pirotehničari i branitelji uspješno ostvaruju svoja prava, uz izuzetak jednog manjeg broja koji su se našli u procjepu između donošenja Zakona. Rješenje problema ovih ljudi bit će jedna od zadaća HUŽM-a u narednom periodu. Isto tako je napomenuo planove za rad Regionalnog centra za psihosocijalnu rehabilitaciju žrtava mina DUGA u Rovinju za koji se očekuje da počne primati prve žrtve mina i članove njihovih obitelji tijekom 2007. godine. Na kraju se g. Lukić još jednom zahvalio svim suradnicima i donatorima koji su pomogli radu HUŽM-a i ostvarivanje projekata sve ove godine.

Zbog navedenih problema u ostvarivanju materijalnih i medicin skih prava, prisutni predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da li su odgovore i upute kome se obratiti za pomoć i kako riješiti postojeće probleme. Još jednom se pokazalo da zakoni postoje ali oni radi kojih su nastali nisu dovoljno informirani niti o Zakonima niti o pravima i načinima na koja ih mogu ostvariti. Koordinacija ovakvih problema i širenje informacije o njima može biti i jedno od mogućih rješenja postojećeg nezadovoljstva žrtava mina koje nisu ostvarila svoja prava.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO