Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Predstavnici diplomatskog zbora posjetili Misiju OESS-a u Sisku

06.10.2006

U organizaciji OESS-a, 39 diplomata, među kojima 21 veleposlanik i predstavnici UNHCR-a, posjetili su OESS-ovu misiju u Sisku, u kojoj su već treći put. Misija je u svom protokolu izrazila zadovoljstvo rješavanjem problema koje uspješno rješava Vlada Republike Hrvatske, a na koje OESS ukazuje, izjavio je voditelj Misije, veleposlanik Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga. U sklopu posjete različitim lokacijama u gradu Petrinji, u Mošćenici je visokoj delegaciji stanje minskog problema prezentirao zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Mirko Ivanušić, uz savjetnicu za međunarodnu suradnju i donacije Kristinu Ikić Baniček.

Nazočnima je prezentiran problem mina u Sisačko-moslavačkoj županiji u cijelosti, s posebnim osvrtom na grad Petrinju u kojoj je do sada razminirano više od 7 milijuna metara kvadratnih, od čega je gotovo 30 projekata financirano sredstvima međunarodne zajednice na površini gotovo 5 milijuna metara kvadratnih. To je bila prilika i da se vladama zemalja čiji su predstavnici bili prisutni zahvali na dosadašnjem angažmanu i financijskoj potpori. Zahvala je, prije svega, upućena vladama i institucijama koje su potpomogle razminiranje u gradu Petrinji, kao što je Vlada SAD-a, Europska unija, SR Njemačka u okviru Stability Pact-a, Veliko Vojvodstvo Luksemburga i drugi. Nazočni predstavnici diplomatskog zbora iskazali su veliko zanimanje za problem mina u Sisačko-moslavačkoj županiji, te izrazili želju skore posjete HCR-u, kako bi se detaljnije upoznali s problemom.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO