Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Dr.sc. Nikola Gambiroža odlazi u mirovinu

27.03.2013

Pomoćnik ravnatelja HCR-a, dr.sc. Nikola Gambiroža, dipl.ing.kemije 31.ožujka odlazi u starosnu mirovinu.
Rođen je u Kninu 1947. g u Kninu, Kemijsko-tehnološki fakultet diplomirao je u Splitu, te magistrirao 1979.g. u Zagrebu na Visokoj vojnotehničkoj školi.
Doktorsku disertaciju obranio je 1989. g. na Tehnološkom fakultetu-Sveučilište u Zagrebu iz područja kemijskog inženjerstva, specijalnost kompozitna raketna goriva.
Jedno vrijeme radio je u Sektoru za razvoj raketnih goriva u vojnoj tvornici „UNIS-SPS“ u Vitezu u RBiH a nakon toga obnašao dužnost direktora Sektora za kontrolu kvalitete.
Dolaskom 1980, g. u Zagreb, radi na katedri kemije i municije u zvanju višeg predavača. Na Visokoj vojno-tehničkoj akademiji 1990. g. biran je u zvanje docenta.

U burnim devedesetim godinama podnosi zahtjev za demobilizaciju iz JNA i u srpnju 1991. g. napušta Vojnu akademiju i JNA i dragovoljno se priključuje prvim snagama za obranu neovisnosti i samostalnosti RH.
Kao stručnjak za proizvodnju baruta i eksploziva sa zadaćom organiziranja hrvatske vojne proizvodnje u ratnim uvjetima postavljen je za načelnika Uprave za proizvodnju u MORH-u u činu pukovnika hrvatske vojske. Izuzetno je velik njegov doprinos u organiziranju vojne proizvodnje i proizvodnji oružja za obranu RH.
Na osobni zahtjev 31.kolovoza 1993. g. napušta MORH i prelazi u Ministarstvo gospodarstva gdje obnaša dužnost načelnika za namjensku proizvodnju.
U HCR se zapošljava početkom 1999. g. kao predstojnik Podružnice u Kninu do svibnja 2002. g. kada prelazi na dužnost predstojnika podružnice Karlovac.
Od prosinca 2002. je pomoćnik ravnatelja HCR-a.
Radom u podružnicama njegov poseban doprinos je u sređivanju baze podataka o miniranosti površina u RH, definiranju minski sumnjivog prostora te redukciji istog u nadležnosti podružnice.
Posebno je dosta radio na razvoju i unapređenju tehnika i tehnologija koje se upotrebljavaju na poslovima humanitarnog razminiranja te o istom izlagao na skupovima i simpozijima koje je organizirao HCR. Na temelju stečenih iskustava i znanja bio je kreator i voditelj izrade standardnih operativnih postupaka HCR-a.
Treba istaknuti poseban doprinos dr.sc. Nikole Gambirože u pripremanju i izradi izvornih tehničkih propisa i pravilnika za ispitivanje strojeva, uređaja i opreme koja se upotrebljava na poslovima humanitarnog razminiranja.
Pripremao je niz standardnih operativnih postupaka koji su između ostalog pomogli učinkovitijem radu i boljoj organizaciji kao i promoviranju HCR-a kao vodećeg nacionalnog tijela za humanitarno razminiranje u regiji svijetu.
Kao predsjednik Tehničkog odbora TO 523, Hrvatskog zavoda za norme pripremio je šest izvornih normi iz oblasti humanitarnog razminiranja od kojih su dvije već donešene. Posebno je značajn izvorna hrvatska norma HRN 1142 , Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva.
Hvala kolegi Nikoli na suradnji i uvijek na toplim riječima i svi djelatnici HCR-a žele mu dugo uživanje u mirovini.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO