Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Upitnik za izobrazbu za pirotehničke nadzornike i nadglednike

17.05.2013

Molimo pirotehničare koji su izrazili interes za osposobljavanje za pirotehničkog nadzornika ili nadglednika da ispune upitnik i dostave ga u HCR najkasnije do 03. lipnja 2013. godine poštom, faxom ili putem elektronske pošte:
- adresa: HCR, n/r savjetnika za opće poslove Mladena Pavleka, Sisak, Ante Kovačića 10
- fax. 044/554-125
- mail: mladen.pavlek@hcr.hr

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO