Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Aktivnosti na projektima razminiranja

28.06.2013

U vrijeme održavanja štrajka pirotehničara odvijali su se poslovi na sedam projekata razminiranja i pretraživanja.
Ugovorene su poslove obavljale ovlaštene pravne osobe za obavljanje poslova razminiranja: Tornado d.o.o., Heksogen d.o.o.,
Noster Visus d.o.o., Piper d.o.o., Piper razminiranje d.o.o. TNT 7 d.o.o., Terrafirma d.o.o., Zeleni kvadrat d.o.o., Piros d.o.o., Neutral d.o.o., Bak unija d.o.o., Cor d.o.o., Detonator d.o.o., Harpija d.o.o., Tetrazen d.o.o., Mungos razminiranje d.o.o. i Demin-ka d.o.o. s djelomičnim kapacitetima, odnosno s ukupno 190 pirotehničara.
Na današnji dan od ugovorenih poslova razminiranja i pretraživanja u 2013. godini realizirano je 13.319.107 m2, a preostalo je za realizaciju 7.096.451 m2.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO