Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Stupio na snagu novi Statut HCR-a

01.07.2013

Nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, dana 28. lipnja 2013. godine stupio je na snagu novi Statut Hrvatskog centra za razminiranje.
Donošenje novog Statuta utemeljeno je na utvrđenoj potrebi definiranja novog ustroja Hrvatskog centra za razminiranje za čiju je koncepciju ocijenjeno da bi u učinkovitijem obliku odgovarala kako sadašnjim, tako i budućim potrebama, zadaćama i standardima protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.
Glede promjena unutarnjeg ustrojstva Centra noveliranim Statutom broj ustrojstvenih jedinica smanjuje se sa šest na četiri, što je izmjena koja omogućava učinkovitiju razradu nižih ustrojbenih jedinica Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu koji se donosi na temelju Statuta, a što će rezultirati povećanom efikasnošću i racionalizacijom poslovanja HCR-a.
Također, u odnosu na prethodno važeći Statut koji je predviđao da ravnatelj ima dva zamjenika i šest pomoćnika ravnatelja, novim Statutom ne predviđa se okolnost da ravnatelj ima zamjenike, odnosno predviđaju se tri pomoćnika ravnatelja.
Predviđeno je, također i smanjenje broja podružnica HCR-a s dosadašnje tri na dvije te promjena njihovih naziva i područja nadležnosti. Konkretno umjesto dosadašnjih Podružnice Osijek, Podružnice Zadar i Podružnice Karlovac, novim Statutom predviđaju se Podružnica Istok i Podružnica Jug. Potonje navedena promjena Statuta očekuje se početkom sljedeće godine, upisom novih podružnica u registar nadležnog Trgovačkog suda, obzirom na potrebu za razdobljem u kojem će se formalno reorganizirati podružnice te preraspodijeliti i prema potrebi prekvalificirati zaposlenici te zbrinuti eventualni višak zaposlenih.

Zaključno ističemo da se uspostavljanjem nove organizacije rada Centra smanjuje broj ustrojbenih jedinica kao i rukovodećih radnih mjesta. Držimo da će novi Statut omogućit učinkovitiji i ekonomičniji rad HCR-a.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO