Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Danas održano javno otvaranje ponuda

19.08.2013

U prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku, danas je održano javno otvaranje ponuda radi ustupanja poslova razminiranja prema projektu „Područje privatnih šuma u G.J. Lisac-Staparuša (Uvala)“ u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine: 219.000 m2; te ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja prema projektima „Područje privatnih šuma u G.J. Lisac-Staparuša (Jurkovića Vršić)“ u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine 187.533 m2 i „Područje privatnih šuma u G.J. Velika Plješivica-Drenovača“ u Ličko – senjskoj županiji, tlocrtne površine 264.150 m2. Izvor financiranja predmetnih projekata je Državni proračun i Hrvatske šume.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO