Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Zambiji održan 4. Sastanak država stranaka Konvencije o kazetnom streljivu (CCM)

19.09.2013

Četvrti sastanak država stranaka održan je od 9. do 13. rujna kao redovno godišnje zasjedanje ove humanitarno-sigurnosne konvencije. Hrvatsko izaslanstvo predvodila je ravnateljica Vladinog Ureda za razminiranje prof. dr. sc. Dijana Pleština, dok je Hrvatski centar za razminiranje predstavljao pomoćnik ravnatelja Davor Laura.

Sastanak u Lusaki označio je kraj norveškog predsjedanja Konvencijom te njeno preuzimanje od strane Zambije tijekom sljedeće godine dana. Zambija je za temu Četvrtog sastanka i svog predsjedanja izabrala univerzalizaciju, što znači da će svoje napore usmjeriti tome da što veći broj zemalja pristupi Konvenciji i prihvati sveobuhvatnu zabranu korištenja ovog oružja. Ova činjenica posebno dobiva na važnosti u svjetlu izvješća koja govore da snage sirijske Vlade i u 2013. godini nastavljaju koristiti kazetno streljivo u sukobima u toj zemlji.

Hrvatska je, baš kao i na prethodnim sastancima u Laosu, Libanonu i Norveškoj, imala zapaženu ulogu tijekom sastanka te je sudjelovala u raspravama po svim ključnim segmentima Konvencije (promocija Konvencije; čišćenje kazetnog streljiva; uništavanje zaliha kazetnog streljiva; pomoć osobama stradalima od kazetnog streljiva). Također, u Lusaki Hrvatska je Albaniji predala funkciju koordinatora radne skupine za uništavanje zaliha kazetnog streljiva, koju je do sada obnašala zajedno sa Španjolskom.

Ravnateljica Pleština sudjelovala je kao panelist na radionici posvećenoj izgradnji učinkovitih mehanizama pomoći osobama stradalima od kazetnog streljiva kao integralnog dijela šireg sustava skrbi za osobe s invaliditetom. Također je održala niz bilateralnih sastanaka s predstavnicima država stranaka i nevladinih udruga koje prate Konvenciju s kojima je raspravila aktualnosti u provedbi Konvencije te ih ujedno upoznala s Centrom za rehabilitaciju i edukaciju M.A.R.E. u Rovinju, koji je ove godine počeo s radom.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO