Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Aktivnosti restrukturiranja sustava protuminskog djelovanja

26.09.2013

Proteklih mjeseci intenzivno su provođene aktivnosti restrukturiranja sustava protuminskog djelovanja.

Najznačajnija aktivnost vezana uz reformu HCR-a temelji se na donošenju novog Statuta HCR-a na koji je Vlada RH dala suglasnost 20. lipnja 2013. godine. Stupanjem na snagu navedenog akta u Centru je smanjen broj ustrojstvenih jedinica sa šest na četiri te su promijenjeni njihovi nazivi. Također, prema prethodno važećem Statutu ravnatelj je imao dva zamjenika, dok temeljem važećeg Statuta ravnatelj nema zamjenike.
Donošenje novog Statuta omogućilo je učinkovitiju razradu nižih ustrojbenih jedinica Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu s čime je povećana efikasnost i racionalizacija poslovanja HCR-a. U tijeku je donošenje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta kojim se smanjuje broj zaposlenih za 10.
Do kraja tekuće godine provodi 1. faza reorganizacije HCR-a, dok se 2. faza očekuje s početkom slijedeće godine i to ukidanjem Podružnice Karlovac te preraspodjelom nadležnosti dosadašnje tri podružnice.

Nadalje, radna skupina osnovana u Ministarstvu unutarnjih poslova za izradu Nacrta prijedloga Zakona o humanitarnom razminiranju intenzivno radi na istom. Temeljem Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu (Zaključak Vlade RH, NN 145/12) – navedeni se Zakon očekuje uputiti u proceduru Vlade RH krajem godine (IV. tromjesečje 2013.).
Vezano za promjenu ostale regulative u sustavu protuminskog djelovanja, naglašava se i kontakt s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, a glede očekivanja eventualnih promjena u Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog sustava. Naime, u razgovorima s djelatnicima HCR-a kao i ostalim sudionicima sustava protuminskog djelovanja koji su korisnici posebnih prava iz mirovinskog osiguranja, izražen je interes za informacijama oko promjena odredbi navedenog Zakona. Obzirom na nastojanje podizanja razine informiranosti i nastojanje obavješćivanja svih sudionika u sustavu, podvlači se kako izmjene Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja nisu planirane ove niti slijedeće godine.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO