Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan seminar o Ottawskoj konvenciji

22.11.2013

U RACVIAC-ovom središtu u Rakitju pokraj Zagreba, od 18. do 20. studenog 2013. godine održan je Ottawa Convention Seminar, koji su zajednički organizirali RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Ured za razminiranje Vlade RH, Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke i Hrvatski centar za razminiranje.
Seminar je okupio četrdesetak sudionika iz različitih zemalja, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga koji su se pobliže upoznali s najvažnijim zadaćama koje proizlaze iz Ottawske konvencije, pri čemu je naglasak ovogodišnjeg seminara stavljen na poticanje dijaloga o provedbi Ottawske konvencije i njezinih obveza na regionalnoj razini i šire. Od država potpisnica se očekuje da budu od pomoći, što je više moguće, kako bi sve strane imale pristup opremi, materijalima te znanstvenim i tehničko-tehnološkim informacijama za provedbu ugovora, bez "nedopuštenih ograničenja".

Nazočne su uvodno pozdravili direktor RACVIAC-a veleposlanik Branimir Mandić, ravnateljica Ureda za razminiranje Vlade RH prof. dr. sc. Dijana Pleština, ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec i Nj.E. Louise LaRocque, veleposlanica Kanade u Republici Hrvatskoj.

Nakon dvodnevnog predavanja, u srijedu, 20. studenog 2013. godine održana je prezentacija minski sumnjivog prostora naselja Mošćenica u gradu Petrinji gdje su se polaznici seminara u praktičnom prikazu upoznali s minskom situacijom kako Sisačko-moslavačke županije tako i grada Petrinja te samog naselja Mošćenica i najveće prijetnje okolnom stanovništvu, a to je minski sumnjivi prostor Kotar šume koji se nalazi nadomak naselja.

Nakon iscrpne prezentacije pomoćnika ravnatelja HCR-a, Miljenka Vahtarića, polaznici su se uputili u prostorije Hrvatskog centra za razminiranje gdje je održana prezentacija protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Kao primjer uspješne suradnje i implementacije sredstava dobivenih u okviru pretpristupnih fondova Europske unije pomoćnik ravnatelja HCR-a, Miljenko Vahtarić i policijski potpukovnik Adam Kalmar, načelnik odjela za strance Policijske uprave Baranya iz Mađarske, upoznali su sudionike seminara s projektom razminiranja hrvatsko-mađarske granice pod nazivom: «Rehabilitation of land mine contaminated sites in the Drava-Danube area» (Obnova minski zagađenih površina na području Drave i Dunava) na financiranog sredstvima Europske unije u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO