Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Radni sastanak u Slavonskom Brodu

27.11.2013

Dana 26. studenog 2013. godine u Slavonskom Brodu održan je radni sastanak na kojem su ispred HCR-a nazočile načelnica Odjela za plansko-analitičke poslove gđa. Nataša Mateša Mateković i predstojnica Ureda ravnatelja gđa. Tajana Čičak. Zamjeniku župana g. Davoru Vlaoviću i županijskom koordinatoru za razminiranje g. Miroslavu Jariću, prezentirano je ostvarenje Plana humanitarnog razminiranja za njihovu županiju za 2013. godinu.

U prezentaciji je, među ostalim istaknuto da su poslovi razminiranja planirani za tekuću godinu ostvareni u cijelosti u iznosu od 1,3 km2 te se u tom dijelu do kraja godine očekuje prebačaj Plana za 28 %.

Naglašeno je da će se realizacijom Plana za 2014. godinu minski sumnjivo područje Brodsko – posavske županije prepoloviti tj. sa sadašnjih 19,6 km2 svesti na manje od 10 km2.
Ambiciozan Plan za 2014. godinu najvećim dijelom omogućile su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb koje su za razminiranje područja šume Prašnik osigurale 20 mil. kuna.

Na sastanku je bilo riječi i o razminiranju područja Muškog bunara, poznatog po izletničkom i lovnom turizmu te je zaključeno kako će se poduzeti sve radnje da se razminiranje navedenog prostora financira sredstvima EU.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO