Hrvatski centar za razminiranje

RSS

16 godina rada Hrvatskog centra za razminiranje

19.02.2014

Vlada Republike Hrvatske prije 16 godina Uredbom je osnovala Hrvatski centar za razminiranje kao javnu ustanovu odredivši joj djelatnosti prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim minskoeksplozivnim napravama, vođenje evidencije o razminiranim područjima, vođenje brige o obavješćivanju stanovništva o opasnosti od minskoeksplozivnih sredstava i njihovoj obuci, izrađivanja prosudbi o ugroženosti pojedinih područja koja su zagađena minskoeksplozivnim napravama, obavljanja poslova obilježavanja područja zagađenih MES-om i NUS-om, obavljanja poslova istraživanja i razvoja tehnologije razminiranja, koordinacije rada međunarodnih eksperata koji se bave pitanjem razminiranja u Republici Hrvatskoj te drugi poslovi u svezi s razminiranjem određeni zakonom ili po zahtjevu Vlade.

U proteklom razdoblju HCR je postao značajna institucija čije se aktivnosti prate i izvan granica naše zemlje. Uz pomoć UN-a i EU-a razvijen je sustav koji danas uspješno rješava minski problem u RH uzimajući u obzir i teške gospodarske okolnosti u kojima djelujemo te je i međunarodno poznat i priznat.
Najveći iskorak ostvaren je na području informatičke tehnologije, baze podataka i kartografije te uspostavom MIS portala.

Hrvatski centar za razminiranje je pred odgovornom zadaćom permanentnog unapređenja efikasnosti i organizacije, a sve s ciljem sustavnog i ekonomičnog protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.
Optimizacijom pojedinih djelatnosti, funkcija i zadaća Centar je usmjeren ka sustavnim rješenjima kroz koja će biti etabliran kao suvremena, fleksibilna, društveno odgovorna i racionalna organizacija s potrebom i ciljem stalnog osiguranja pouzdanog, brzog, učinkovitog i ekonomičnog upravljanja, preventivnog djelovanja, organizacija čiji su procesi uvezani modernim informatičkim sustavom.
Hrvatski centar za razminiranje svoje aktivnosti usmjerava prema zahtjevima krajnjih korisnika tj. građanima s nastojanjima brze reakcije na njihove potrebe.

Ulaskom u EU Centru su otvorene brojne mogućnosti za još bolje unapređenje sustava. Suprotno nekim stavovima koji govore da smo Europskoj uniji donijeli problem mina, mišljenja smo da smo zajednici europskih država donijeli moderan sustav i stručnjake koji će pod zastavom EU pomagati drugim zemljama koje nemaju takva iskustva, znanja i tehnologiju, čime ćemo doprinijeti humanitarnom radu i spašavanju ljudskih života diljem svijeta.

Rukovodstvo i djelatnici HCR-a zahvaljuju se svim donatorima, domaćim i stranima, koji su svojim donacijama nesebično pomagali Republici Hrvatskoj da što prije riješi problem minske zagađenosti kao i brojnim građanima Republike Hrvatske.

Veliko hvala svim pirotrehničarima i djelatnicima u protuminskom djelovanju koji su svojim predanim radom doprinijeli sigurnijem i boljem životu stanovnika Republike Hrvatske te stvaranju uvjeta za gospodarski razvoj i boljitak.

Vjerujemo da će zalaganje svih sudionika u sustavu, temeljem kojeg ćemo do 01. ožujka 2019. godine razminirati Hrvatsku stvoriti povoljnije uvijete za gospodarski rast i razvoj te doprinijeti sigurnijem i boljem životu stanovnika Republike Hrvatske.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO