Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vlada RH donijela Plan humanitarnog razminiranja za 2014. godinu

21.03.2014

Na svojoj 147. sjednica Vlade Republike Hrvatske donijela je Plan humanitarnog razminiranja za 2014. godinu.
Sukladno Planu humanitarnog razminiranja za 2014. godinu minski sumnjivo područje Republike Hrvatske ukupno će se umanjiti za najmanje 51,4 km2.
Ukupno je iz svih izvora financiranja za cjelokupne poslove razminiranja u 2014. godini planirano je 293.726.000,00 kuna.

HCR će provoditi opći i tehnički izvid poglavito u cilju prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti i time neposredno doprinositi bržem i jeftinijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske.
Preduvjet za ostvarenje navedenoga bila je reorganizacija HCR-a provedena u 2013. godini, koja je za temeljni cilj imala stavljanje svih raspoloživih resursa na poslove koji neposredno rezultiraju umanjenjem minskog problema.

Tijekom 2014. godine HCR će posvetiti posebnu pažnja povećanju kvalitete obilježenosti cjelokupnog MSP-a na način da će na preostalom MSP-u biti veći broj tabli koje ukazuju na minski sumnjiva područja i područja gdje je moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava u odnosu na dosadašnju praksu te će se pojačati kontrola postojećeg sustava obilježavanja, što će rezultirati povećanjem opće sigurnost građana Republike Hrvatske i njihovih gostiju.

Rješavanjem u cijelosti minskog problema dviju županija (Virovitičko podravske i Dubrovačko neretvanske županije) i najmanje devet jedinica lokalne samouprave (gradovi Kutina, Ogulin i Šibenik te općina Gvozd, Lasinja, Sukošan, Velika, Vladislavci i Vojnić) bitno će se povećati opća sigurnost, omogućiti ravnomjerniji gospodarski razvitak dijelova Republike Hrvatske i provedba mjera u cilju očuvanja zaštite okoliša. Stvorit će se preduvjet za racionalnije poslovanje HCR-a u narednom razdoblju, s posebnim naglaskom na smanjenje troškova vezanih uz opći izvid i obilježavanje.

Usmjerenjem u većem obimu poslova razminiranja i općeg izvida na pojedinačna prioritetna područja kao što su CPT „Sveto Brdo“, Kotar šuma i Park prirode Kopački rit rezultirat će optimalnim trošenjem financijskih sredstva za protuminskog djelovanje, ljudskih resursa i opreme za provedbu istoga. Izvršenjem planiranog postići će se najbolji učinak vezan uz ostvarenje planiranih aktivnosti na razminiranom zemljištu i smanjenje broja minskih nesreća.

Izradom novog Zakona o protuminskog djelovanju uredit će se obavljanje poslova humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj na način da će se sva pozitivna iskustva u obavljanju poslova razminiranja, koja rezultiraju racionalnijim i učinkovitijim sustavom, uz povećanu kvalitetu izvršenih poslova razminiranja, uvrstiti u Zakon. Redefinirat će se uvjeti i subjekti koji će obavljati poslove humanitarnog razminiranja, prava i obveze zaposlenika koji obavljaju poslove humanitarnog razminiranja te nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO