Hrvatski centar za razminiranje

RSS

4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju - priopćenje

04.04.2014

Opća skupština UN-a na svom 60. zasjedanju u prosincu 2005. godine donijela je Rezoluciju o pomoći u protuminskom djelovanju kojom se 4. travnja proglašava Međunarodnim danom svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju.
Središnje obilježavanje međunarodnog dana ove godine održat će se u Zagrebu, u petak 4. travnja 2014. na Cvjetnom trgu od 10:00 do 14:00 (središnji dio programa u 12:30), kada će se okupiti predstavnici protuminske zajednice u Hrvatskoj, članovi Vlade,predstavnici Sabora i ministarstava te diplomatskog zbora akreditiranog u Republici Hrvatskoj.
Protuminsko djelovanje uključuje sve one aktivnosti kojima se smanjuju posljediceutjecaja mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), kako bi se osigurao siguran životni prostor u kojem obnova ratom zahvaćenih područja omogućuje gospodarski razvoj i povratak u normalan život. U prosincu 1997. Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja pješačkih mina (Ottawska konvencija), koju je Hrvatski sabor ratificirao 24. travnja 1998. godine.
Republika Hrvatska jedna je od zemalja koje ne mogu slobodno raspolagati svim svojim teritorijem;još uvijek se 610km2 nalazi u kategoriji minski sumnjivog prostora. Proteže se kroz 12 županija i 89 gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a u njegovom okruženju živi gotovo jedna petina stanovnika RH. Od 1991. godine do danas stradalo je oko 1978 osoba u minskim incidentimaod čega 511 osoba smrtno.
Trenutno od ukupne minski sumnjive površine 19% otpada na poljoprivredne površine, 67% na šume, a 14% na makiju i krš. Procjenjuje se da na tom području još ima oko 70.000 mina.
Svi pokazatelji upućuju da su u posljednje vrijeme stradalnici odrasle osobe jer se posljednji incident u kojem su stradala djeca dogodio 2004. godine. No, djecu je i dalje potrebno kontinuirano educirati o minskoj opasnosti te se u tom smjeru kreću aktivnosti Ureda za razminiranje Vlade RH, HCR-a i Zaklade Hrvatska bez mina. Više detalja dostupno je na www.mine.vlada.hr i www.hcr.hr
Osim mina, opasnost za građane predstavljaju i druga neeksplodirana ubojna sredstva među kojima je i kazetno streljivo (tzv. zvončići), koja se mogu naći na prostorima borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.
Sukladno odobrenom Planu humanitarnog razminiranja za 2014. godinu planira se poslovima razminiranja i općeg izvida smanjenje minski sumnjivog područja za 51,4 četvornih kilometara.
Kao najznačajnije ciljeve u okviru smanjenja MSP-a za tekuću godinu posebno ističemo cjelovito rješavanja minskog problema Virovitičko podravske i Dubrovačko neretvanske županije. Time bi se broj županija s minskom zagađenošću u 2014. godini smanjio na 10. Također će se u cijelosti riješiti minski problem za gradove Kutina, Ogulin i Šibenik te općine Gvozd, Lasinja, Sukošan, Velika, Vladislavci i Vojnić.
Planom je zacrtano još nekoliko prioriteta kao što su: uklanjanje minske opasnosti iz šume Prašnik; nastavljanje sa sustavnim uklanjanjem minske opasnosti iz Parka prirode Kopački rit (Osječko-baranjska županija) i Kotar šume (Sisačko-moslavačka županija); omogućavanje izgradnje Centra planinskog turizma “Sveto brdo” u parku prirode Velebit; cjelovito rješavanje minskog problema oranica Vukovarsko-srijemske županije te uklanjanje minske opasnosti s većine oranica u Osječko baranjskoj županiji.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO