Hrvatski centar za razminiranje

RSS

4,2 milijuna eura za poslove razminiranja na području Ličko senjske, Sisačko moslavačke i Zadarske županije

27.04.2014

Između Hrvatskog centra za razminiranje i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) potpisan je ugovor u vrijednosti 4.212.000,00 milijuna eura za financiranje provedbe projekta «Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u Ličko senjskoj, Sisačko moslavačkoj i Zadarskoj županiji».
Bespovratna sredstva Europske unije iznose 3.159.000,00 eura, dok je ostatak sredstava učešće Republike Hrvatske osiguran iz Državnog proračuna.

Navedeni projekt financira se u sklopu IPA 2013 programa Europske unije, I. komponente – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija. Provedbom ovog projekta u navedene tri županije, u narednih 12 mjeseci razminirati će se oko 4,4 četvorna kilometra minski sumnjivog prostora, konkretno na području naselja Lički Ribnik, Gornji i Donji Lulići u Ličko senjskoj županiji, Islam Grčki i Pedići u Zadarskoj županiji te Gračenica Šišinečka, Zaloj, Donje Jame, Glinska Poljana, Donje Komarevo i Blinjski Kut u Sisačko moslavačkoj županiji.

NOVOSTI

14. Međunarodno savjetovanje Humanitarno razminiranje 2017.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
411,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO