Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vlada RH prihvatila "Izvješće o provedbi Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora i utrošenim sredstvima za 2002. godinu"

23.05.2003

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj zatvorenoj sjednici održanoj 22. svibnja 2003. godine, usvojila «Izvješće o provedbi Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora i utrošenim sredstvima za 2002. godinu». Vlada RH je zadužila Hrva tski centar za razmin iranje da pojača aktivnosti na uklanjanju minske opasnosti s područja nacionalnih parkova i parkova prirode.

Tijekom 2002. godine planirano je vratiti zajednici na uporabu površinu od 69.205.971 m2 i obilježiti 230 km minski sumnjivog prostora i minskih polja. Zajednici je vraćena površina od 60.3908.774 m2 što čini ostvarenje Plana od 87,27 %. Ostvarenje Plana po županijama je različito i kreće se od 7,17 do 161,17 % u odnosu na plansku veličinu.
Osnovni razlog zbog kojeg Plan za 2002. godinu nije u cijelosti realiziran je neostvarenje njegova financijskog dijela, poglavito dijela koji se odnosi na donatorska sredstva. Neravnomjerno ostvarenje Plana će u 2003. godini biti uravnoteženo, tj. težište rada će biti u županijama i prioritetnim skupinama na kojima u 2002. godini nisu ostvarene planske veličine.
Izvješće će uskoro krenuti u proceduru razmatranja i usvajanja od strane Hrvatskog sabora.

NOVOSTI

15. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2018.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
372,40 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO