Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Objava javnog nadmetanja za razminiranje 4,46 km2 površina u tri županije

10.07.2014

Dana 09. srpnja, 2014. godine objavljeno je javno nadmetanje sukladno ugovoru potpisanom između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) vrijednom 4,2 milijuna eura. Sredstva su namijenjena financiranju provedbe projekta «Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji».

Javno nadmetanje oznake CROMAC-EU IPA-TAIB 2013-3/2014 provodi se za 5 projekata, a odnosi se na poslove pretraživanja i razminiranja na području više općina i gradova u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza, 2014. godine u 12,00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje i popratni akti nalaze se na web stranici Hrvatskog centra za razminiranje www.hcr.hr/hr/javnaNadmetanja.asp.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO