Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Završeni projekti razminiranja uz PUO Novska

08.12.2006

Dana 6. prosinca 2006. godine završeno je pretraživanje i razminiranje na projektima uz PUO Novska. Ukupno je na tri projekta pretraženo i razminirano 176.382 m2, za planiranih 14 radnih dana. Radove su izvodile tvrtke MKA*Deming d.o.o. iz Čakovca, s podizvođačem Detektorom d.o.o. i Istraživač d.o.o. iz Nuštra s podizvođačem Avangardom d.o.o..
Na projektu je ukupno angažirano 55 pirotehničara, tri stroja za razminiranje i jedan bager za slojeviti pregled otpada kojega je uz objekt bilo u velikim količinama. Pronađene su i uništene dvije protuoklopne mine i 22 komada raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava.


Nakon završetka radova i dostavljanja dokumentacije Hrvatskom centru za razminiranje, Odjel za nadzor i kontrolu kvalitete proveo je stručni nadzor nad obavljenim poslovima pretraživanja i razminiranja na ukupno 27 kontrolnih uzoraka ukupne veličine 6.075 m2, što je 3,44 % ukupno pretražene i razminirane površine. Kako u kontrolnim uzorcima nisu pronađena minsko-eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva, kao ni njihovi dijelovi, izvršeno je preuzimanje kojem je prisustvovao i predstavnik investitora, Hrvatskih autocesta. Završetkom predmetnih radova stvoreni su uvjeti za normalno odvijanje prometa predmetnom dionicom autoceste, na kojoj je u vrijeme izvođenja radova povremeno propuštan promet, te je omogućena sigurna obnova i stavljanje u funkciju objekata PUO Novska jug. Realizacija navedenog projekta uspješno je izvršena uz suradnju i koordinaciju s Hrvatskim autocestama i MUP-om RH, koji su izvođačima radova pretraživanja i razminiranja i HCR-u omogućili nesmetano izvođenje radova.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO