Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Realizacija Plana humanitarnog razminiranja za prvo polugodište tekuće godine

25.07.2014

U sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje održan je sastanak na kojem je ravnatelj sa suradnicima predstavnicima HUP-a i sindikata prezentirao realizaciju Plana humanitarnog razminiranja 2014. za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja.

Ravnatelj je u bitnom uvodno istaknuo nesklad između Nacionalnog programa protuminskog djelovanja te osiguranih financijskih sredstava koja su za gotovo polovinu manja te okolnost da je brojnom korespondencijom nadležne institucije upoznao s istim. Plan humanitarnog razminiranje glede poslova razminiranja do 30. lipnja realiziran je 60%.

Pomoćnik ravnatelja Tomislav Ban nazočnima je prezentirao stanje akreditiranih kapaciteta naglasivši da je na dan 22. srpanj akreditirano 39 pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja.
Do 30. lipnja 2014. godine realiziran je 71 projekt (ugovor) ukupne tlocrtne veličine 23,3 četvorna kilometra, na kojima je pronađeno i uništeno 2.076 mina.
U prvom polugodištu tekuće godine zabilježeno je ukupno 55.949 radnih dana, a prosječan dnevni učinak pirotehničara je 415 četvornih metara. Prosječan angažman kapaciteta u navedenom razdoblju bio je 301 pirotehničar, što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je to iznosilo 266.
Ukazano je i da su u četiri slučaja utvrđene nepravilnosti prilikom provođenja stručnog nadzora nad obavljenim poslovima (naloženo ponavljanje na 163.142 m2), te na izvršavanje poslova razminiranja na četiri važna projekta na kojima se obavljaju poslovi razminiranja (Šodolovci, Darda, Puškaš, i G.J. Dubovica) te je apelirano kako bi se isti trebali dovršiti što prije zbog obveza HCR-a prema Europskoj komisiji i Hrvatskom šumama tj. kako bi na istima trebali biti angažirani kapaciteti koji su navedeni u Izvedbenom projektu odabranog izvoditelja.

Pomoćnik ravnatelja Neven Karas nazočnima je prezentirao postupke javne nabave u tijeku te realizaciju financijskih sredstava pri čemu je istaknuto ostvarenje financijskog plana, nakon rebalansa proračuna, koje iznosi 90,76 % u što su uključeni svi ugovoreni poslovi, ali i poslovi za koje je u tijeku javna nabava.
Naglašeno je kako su, osobito nakon poplava u Vukovarsko srijemskoj županiji, postala upitna sredstva u iznosu od 30 milijuna kuna koja je za razminiranje, prema Planu, trebalo osigurati Ministarstvo poljoprivrede

Miljenko Vahtarić osvrnuo se na realizirane projekte financirane sredstvima IPA komponenta I. te je istaknuo kako je u referentnom razdoblju ugovoreno poslova u vrijednosti 9,1 milijuna kuna, te je najavio realokaciju sredstava prema IPA 2011 u iznosu od cca. 940.000 eura.

Ravnatelj je podvukao da je do sada, ali i kako će u narednom razdoblju poduzimati aktivnosti u svezi osiguranja financijskih sredstava pogotovo onih koja su planirana i usvojena kroz PHR.

Nazočni predstavnici sindikata i HUP-a također su informirani o aktivnostima HCR-a i Carinske uprave oko mogućnosti korištenja plavog diesela za strojeve za razminiranje, o aktivnostima HCR-a glede korespondencije nadležnim institucijama u svezi oslobođenja od PDV-a na donacije, kao i o dovršetku projekta razminiranja cjelokupnog MSP-a u Gunji za koji su sindikati i poslodavci najavili obavljanje poslova bez naknade.

Predsjednik HUP-a Boris Sigur referirao se na financijska sredstva istaknuvši da kapaciteti za izvršenje Nacionalnog programa postoje, no sredstva nisu osigurana, što smatra da je jedan od razloga što poslodavci akumuliraju gubitke te je apelirao kako bi se i većom planskom cijenom pri objavama nadmetanja radi ustupanja poslova razminiranja trebao vratiti dignitet struke.

Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata, pohvalio je stabilizaciju tržišta u proteklom razdoblju, ali je istaknuo bojazan da se ista neće održati, obzirom na nedostatak sredstava te također ističe da planska cijena poslova razminiranja utječe na sigurnost pirotehničara.

Sudionici sastanka zaključno su se složili kako se prema nadležnim institucijama treba krenuti s prijedlozima redefiniranja Nacionalnog programa protuminskog djelovanja obzirom da prema aktualnom programu RH ne može izvršavati međunarodne obveze preuzete Otawskom konvencijom.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO