Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan 1. koordinacijski sastanak o pomoći žrtvama mina u Sisku

11.12.2006

Prema novom Zakonu o humanitarnom razminiranju, donesenom 20. prosinca 2005. godine, a koji je stupio na snagu 5. siječnja 2006. godine, Hrvatski centar za razminiranje, osim temeljnih zadaća koordiniranja poslova humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj, koordinira i druge aktivnosti koje su sastavni dio protuminskog djelovanja. Stoga je u ponedjeljak, 11. prosinca 2006., u prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku, održan 1. koordinacijski sastanak udruga koje provode aktivnosti pomoći žrtvama mina i edukacije o opasnostima od mina. Kako bi se aktivnosti edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina koordinirano provodile i a ujedno izbjeglo ponavljanje istih ili sličnih akcija na istim mjestima ili za iste korisnike te povećala učinkovitost tih programa, dva puta godišnje organiziraju se sastanaci subjekata koji sudjeluju u ovim aktivnostima u cilju boljeg provođenja istih u tekućoj i narednim godinama. Postojeći resursi koji postoje u zemlji izrazito su mali i stoga ih je potrebno koristiti na najučinkovitiji i najprimjereniji način, što je bio jedan od zaključaka ovog sastanka na kojem je prisustvovalo 5 udruga i 3 zaklade. Naglašeno je i to da se pravna bitka za ostvarivanja prava civilnih stadalnika Domovinskog rata mora voditi koordinirano kako bi bila uspješna.

Budući da se udruge bave pružanjem manje više istih pomoći, potrebno je koordinirano ažurirati bazu stadalnika i njihovih potreba u skladu s zadaćama i ciljevima Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece 2006-2012. U ove aktivnosti mogu se uključiti sve udruge sukladno njihovim mogućnostima. Predstavnici prisutnih zaklada dali su prijedloge kako dostaviti prijedloge projekata, odnosno kakvu pomoć, i u kojoj mjeri, mogu oni pružiti udrugama. Sažeta izvješća o radu u 2006. godini bit će dio HCR-ovog Godišnjeg izvješća koje potvrđuje Vlada RH i odobrava Sabor. Sastanak su vodili Miljenko Vahtarić, pomoćnik ravnatelja HCR-a i Ljiljana Čalić-Žmirić, savjetnica za edukaciju o opasnostima od mina i pomoć žrtvama mina.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO