Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Završna konferencija u Zemuniku Donjem

06.10.2014

U petak, 03. listopada 2014. godine, svečanom Završnom konferencijom u Općini Zemunik Donji u Zadarskoj županiji, obilježen je završetak projekta «Razminiranje na ratom pogođenim područjima“, financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu – preostala sredstva.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.856.706,00 milijuna eura. Europska unija financirala je projekt s 1.438.100,00 eura, a ostatak od 418.606,00 eura Republika Hrvatska sredstvima državnoga proračuna.
Zadarska županija ima 47,7 kvadratnih kilometara minski sumnjivoga područja, koje se proteže kroz 12 gradova i općina.
Predmetni projekt obuhvaća jedan projekt razminiranja na području Zadarske županije čijom je realizacijom razminirana površina od nešto više od 2 četvorna kilometra na području općine Zemunik Donji i to poljoprivrednih površina, livade, pašnjaka i šuma sjeveroistočno od naselja Smoković i sjeverozapadno od naselja Zemunik Gornji.
Realizacija poslova razminiranja prema navedenom projektu ima utjecaj na poboljšanje općih uvjeta za održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba, poboljšanje gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja, razvoj ruralne ekonomije i poboljšanje infrastrukture.
Od 1998. godine do danas Europska je unija pomogla proces razminiranja u Republici Hrvatskoj s gotovo 31 milijun eura i nastavlja pomagati i dalje kroz sredstva pretpristupnih fondova.
Važno je za naglasiti kako je realizacijom programa IPA 2010 Hrvatski centar za razminiranje ostvario financiranje poslova razminiranja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske te Zadarske županije u ukupnom iznosu od 8.895.015 eura, od čega bespovratnih sredstava EU u visini 6.938.761 eura

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO