Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Savjet HCR-a o ostvarenju Plana razminiranja u razdoblju siječanj-studeni 2006.g.

13.12.2006

Danas je u Sisku održana 19. sjednica Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje (HCR-a), pod predsjedanjem Đure Brodarca, predsjednika Savjeta. Na sjednici je razmatrano Izvješće o provedbi Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora i utrošenim financijskim sredstvima za razdoblje siječanj-studeni 2006. godine. U promatranom razdoblju, ukupno je za radove razminiranja i pretraživanja, iz svih izvora financiranja, utrošeno 247,4 milijuna kuna, od čega se 62,3 % odnosi na sredstva Državnog proračuna, 18,9 % na sredstva pravnih osoba i tijela drža vne uprave i lokalne samouprave, a 18,8 % na donatorska sredstv a.

Savjet je, osim Izvješća o ostvarenju Plana za razdoblje siječanj-studeni 2006., prihvatio predložene Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog centra za razminiranje, koje će uputiti u daljnju proceduru Vladi Republike Hrvatske. Donošenjem novom Zakona o humanitarnom razminiranju, HCR-u je proširena nadležnost s određenim poslovima i djelatnostima koje nisu bili izričito navedene u Uredbi o osnivanju i Statutu HCR-a. Stoga je bilo potrebno dopuniti Statut, kako bi se odredbe normativno uskladile s važećim Zakonom. Sukladno članku 74. Zakona o humanitarnom razminiranju HCR od 5. siječnja treba osigurati svakodnevnu prisutnost pirotehničara nadglednika na svim radilištima. Iz tog razloga, Savjetu su predložene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu HCR-a, koje je Savjet prihvatio.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO