Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacija o minskoj opasnosti u sklopu akcije MUP RH "Siguran lov"

18.12.2014

Na prezentaciji projekta MUP RH „Siguran lov“ koja se održala 17.prosinca 2014. u lovačkoj kući LD „Stari gaj“ u Novom Selu (kod Komareva ) u nazočnosti predstavnika Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije i Lovačkih društava/udruga, sudjelovao je i HCR koji je održao edukaciju o minskoj opasnosti. Prezentirani su podaci o MSP-u Republike Hrvatske i Sisačko moslavačke županije, stanju obilježenosti i minskim žrtvama, a posebno su naglašene okolnosti stradavanja lovaca u proteklom razdoblju od mina i eksplozivnih ostataka rata. Isto tako lovcima i sudionicima lova je prezentiran način korištenja MIS portala HCR-a u cilju informiranja o MSP-u i njihove što veće sigurnosti prilikom lova.

Cilj projekta "Siguran lov" je senzibiliziranje lovaca i podizanje razine svijesti vezano za držanje i nošenja oružja, pravilno odijevanje i obilježavanje te ukazivanje i upozorenje lovcima i sudionicima lova na opasnosti prilikom kretanja lovištima s obzirom da su pojedini dijelovi istih još uvijek zagađeni minama.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO