Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Plan humanitarnog razminiranja za 2015. godinu

02.04.2015

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o humanitarnom razminiranju Vlada Republike Hrvatske je na 222. sjednici održanoj 2. travnja 2015. godine donijela Plan humanitarnog razminiranja za 2015. godinu

Ukupno se iz državnog proračuna i ostalih izvora financiranja za poslove razminiranja u 2015. godini planira 431.254.700,00 kuna što predstavlja visinu sredstava usklađenu s Nacionalnim programom protuminskog djelovanja, prvi puta od njegovog donošenja 2009. godine.

Temeljem Plana minski sumnjivo područje (MSP) Republike Hrvatske poslovima razminiranja i općeg izvida smanjit će se za 104,5 km2, odnosno za 20% u odnosu na početno stanje MSP-a na dan 01. siječanj 2015. godine.

Nakon što je prošle godine minski problem u cijelosti otklonjen s područja Dubrovačko – neretvanske i Virovitičko - podravske županije u 2015. godini minski problem u cijelosti će biti riješen s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije s čime će se bitno povećati opća sigurnost, omogućiti ravnomjerniji gospodarski razvitak istočnih krajeva Republike Hrvatske te provedba mjera u cilju očuvanja zaštite okoliša. Također će se stvoriti preduvjeti za racionalnije poslovanje Hrvatskog centra za razminiranje u narednom razdoblju, s posebnim naglaskom na smanjenje troškova vezanih uz opći izvid i obilježavanje MSP-a.

U 2015. godini u potpunosti će se razminirati poljoprivredno zemljište Karlovačke, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije te dio poljoprivrednog zemljišta Sisačko – moslavačke i Ličko – senjske županije. Projektiranjem i ugovaranjem poslova tijekom 2015. godine započet će se s cjelovitim rješavanjem minske zagađenosti poljoprivrednog zemljišta Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Nastavit će se sustavno razminiranje gospodarskih šuma na području Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije.

Rješavanjem minskog problema poljoprivrednih površina ostvarit će se temeljni preduvjet korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, odnosno, značajno će se doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju Republike Hrvatske.

U 2015. godini Hrvatski centar za razminiranje će provoditi opći i tehnički izvid poglavito u cilju prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti i time neposredno doprinositi bržem i racionalnijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske. Preduvjet za ostvarenje navedenoga bila je reorganizacija Hrvatskog centra za razminiranje provedena tijekom 2013. i 2014. godine, koja je za temeljni cilj imala stavljanje svih raspoloživih resursa na poslove koji neposredno rezultiraju umanjenjem minskog problema.

Na dan 1. siječnja 2015. godine MSP Republike Hrvatske je obilježen s 12.071. Tijekom 2015. godine HCR će održavati i unapređivati sustav obilježenosti MSP-a Republike Hrvatske. Aktivnosti će se usmjeriti na povećanje kvalitete obilježenosti cjelokupnog MSP-a kroz povećanje broja tabli na preostalom minski sumnjivom području koje će ukazivati na minski sumnjiva područja i područja gdje je moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava te povećanu kontrolu postojećeg sustava obilježavanja, što će rezultirati povećanjem opće sigurnosti građana Republike Hrvatske.

Planom za 2015. godinu predviđa se približno 65 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti. U 2015. godini predviđeno je sudjelovanje na koordinativnim sastancima za pomoć minskim žrtvama u organizaciji Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske. Nastavit će se s radom na izradi jedinstvene Zbirke podataka žrtava mina i eksplozivnih ostataka rata i članova njihove obitelji te anketiranjem žrtava mina i/ili članova njihovih obitelji s ciljem ažuriranja postojećih podataka i podataka dobivenih od tijela državne uprave.

Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske i ostalim partnerima nastavit uspostavu suradnje i partnerskog odnosa sa svim relevantnim međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju. Cilj suradnje je razmjena iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja te edukacija stručnjaka sukladno hrvatskom sustavu kako bi se protuminsko djelovanje etabliralo kao hrvatski izvozni proizvod.

U 2015. godini novim Zakonom o protuminskog djelovanju uredit će se obavljanje poslova humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj na način da će se sva pozitivna iskustva u obavljanju poslova razminiranja, koja rezultiraju racionalnijim i učinkovitijim sustavom, uz povećanu kvalitetu izvršenih poslova razminiranja, uvrstiti u Zakon. Redefinirat će se uvjeti i subjekti koji će obavljati poslove humanitarnog razminiranja, prava i obveze zaposlenika koji obavljaju poslove humanitarnog razminiranja, te nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja.


Poslovi razminiranja definirani su kao «prihvatljivi» unutar svih specifičnih ciljeva u Operativnom programu za konkurentnost i koheziju, ukoliko je razminiranje preduvjet za ostvarenje poslova koji doprinose ostvarenju pojedinog specifičnog cilja u kojem je utvrđen kao specifični cilj 6.4.3. - Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima mreže NATURA 2000.

Poslovi humanitarnog razminiranja utvrđeni su i kao «neposredno prihvatljivi» unutar Operativnog programa za konkurentnost i koheziju, tematskog cilja 6 koji definira zaštitu okoliša i promicanje učinkovitosti resursa i unutar Programa ruralnog razvoja.
Aktivnostima Ureda za razminiranje i Ministarstva poljoprivrede uz tehničku pomoć HCR-a, u Programu ruralnog razvoja, unutar Mjere M05. „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, stvoreni su uvjeti za utvrđivanje podmjere 5.2. „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, odnosno tip operacije 5.2.2. čijim će se izvršenjem razminirati cjelokupno poljoprivredno zemljište Republike Hrvatske.
Tijekom 2015. godine Hrvatski centar za razminiranje i Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i 9 minski zagađenih županija će izvršavati aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu projekata koji se planiraju financirati sredstvima namijenjenim za ostvarenje navedenog cilja. Konkretno radi se o 30 četvornih kilometara poljoprivrednih površina koje će razminirati s cca 30 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Plan humanitarnog razminiranja za 2015. godinu u cijelosti je dostupan na https://www.hcr.hr/pdf/Plan2015.pdf

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO