Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Novi postupci javne nabave poslova razminiranja vrijednosti 7,6 milijuna kuna

14.05.2015

Hrvatski centar za razminiranje je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave objavio pozive na nadmetanja radi ustupanja poslova razminiranja ukupne vrijednosti 7.659.376,25 kuna.

Radi se o 6 projekta razminiranja ukupne veličine 999.472 četvornih metara od kojih se pet nalazi na području Vukovarsko – srijemske, a jedan na području Karlovačke županije što doprinosi ostvarenju strateškog cilja 2015. godine - potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Vukovarsko srijemske županije.

Financijska sredstva za navedene poslove osigurana su u Državnom proračunu, a javno otvaranje ponuda održat će se 03. lipnja 2015. godine.

Zajedno s prethodno objavljenim nadmetanjima trenutno teče rok za dostavu ponuda za poslove razminiranja ukupne veličine 2,3 četvorna kilometra.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO