Hrvatski centar za razminiranje

RSS

24,2 četvorna kilometra planiranih poslova razminiranja

28.05.2015

Dana 27. svibnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku nabave za dva projekta na području Osječko – baranjske i Vukovarsko srijemske županije ukupne vrijednosti 35,7 milijuna kuna prema dva grant ugovora alociranih sredstava programa IPA 2011.

Uz navedeno posljednje objavljeno nadmetanje Hrvatski centar za razminiranje te Sisačko – moslavačka i Karlovačka županija ukupno su objavili pozive na nadmetanja za 24,2 četvorna kilometra poslova razminiranja po kojima teku rokovi za dostavu ponuda. Poslovi su ukupne vrijednosti nešto više od 175 milijuna kuna, a izvodit će se na područjima Sisačko – moslavačke, Karlovačke, Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske i Ličko – senjske županije

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO