Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U 7 županija 33 projekta razminiranja u tijeku, ukupne površine 4,2 milijuna m2

08.01.2007

U Republici Hrvatskoj trenutno je aktivno 33 projekata razminiranja i pretraživanja minski sumnjivog prostora ukupne površine 4,2 milijuna m2. Projekti razminiranja i pretraživanja u tijeku su u sedam županija, a najveći broj projekata radi se u Šibensko-kninskoj županiji, 13 projekata ukupne veličine 1,6 milijuna m2. Radovi traju na osam projekata u Nacionalnom parku Krka na ukupnoj površini od 962.000 m2, na dva projekta u Drnišu, te na projektima u Vodicama, Šibeniku i na poljoprivrednim površinama u naselju Velika Glava, zaseoku Zjalići u Skradinu. U Zadarskoj županiji aktivno je 7 projekata ukupne površine 1,2 milijun m2, a tri projekta su završena i ovaj tjedan je u planu obavljanje završnih nadzora na ukupnoj površini od 675.100 m2, i to na projektu razminiranja poljoprivrednih površina sjeverno od naselja Zemunik Donji, na projektu pretra živanja okućnica i poljoprivrednih površina u naselju Lišane Tinjske u Benkovcu i na projek tu pretraživanja na području Baštice u Kašićkom polju.

Također su vrlo aktivni radovi u Osječko-baranjskoj županiji, gdje su u tijeku radovi na četiri projekta na području Darđanskih šuma koje financiraju Hrvatske šume, te na jednom projektu u Nemetinu. Na području Kopačevskih podunavskih šuma završen je projekt veličine 15.000 m2 i ovih dana će se obaviti završni nadzor nad tim projektom. Osim navedenih projekata, radi se i na dva projekta u Sisačko-moslavačkoj županiji veličine 161.000 m2 u Madžarima i kod potoka Gradusa u Sunji. Također je u tijeku jedan projekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na području otoka Lastova veličine 446.000 m2, te jedan projekt u Vukovarsko-srijemskoj županiji na području kanala Revenica, Savak i Ošvanj veličine 68.300 m2, i jedan projekt u Požeško-slavonskoj županiji gdje se pretražuju okućnice i cestovni pojas u naselju Kusonje u Pakracu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO