Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti i projektne aplikacije za projekt “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“

23.06.2015

Projekt će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Specifični cilj 6.iii.3. – „Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“ Vodeći partner u projektu su Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Vladinim uredom za razminiranje, Hrvatskim centrom za razminiranje, Hrvatskim vodama, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Javnom ustanovom „Park prirode Kopački rit“.
Otvoreni postupak javne nabave za izradu studije je pokrenuo Hrvatski centar za razminiranje, a ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 30. srpnja 2015. godine do 10,00 sati. Postupak je pokrenut i objava poslana u Elektronički oglasnik javne nabave 19. lipnja 2015. godine, te su uvjeti postupka kao i Dokumentacija za nadmetanje dostupni i vidljivi u Elektroničkom oglasniku prvog sljedećeg radnog dana, tj. danas, 23. lipnja 2015. godine.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO