Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Objavljen Zakon o protuminskom djelovanju

14.10.2015

Dana 13. listopada 2015. godine u «Narodnim novinama» broj 110/15 objavljen je Zakon o protuminskom djelovanju koji stupa na snagu 21. listopada 2015. godine.
Danom stupanja na snagu Zakona o protuminskom djelovanju prestaje važiti Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05., 63/07. i 152/08.).
Postupci započeti do stupanja na snagu Zakona o protuminskom djelovanju dovršit će se prema odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05., 63/07. i 152/08.).
HCR, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.
U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o protuminskom djelovanju ministar unutarnjih poslova donijeti će pravilnike o postupcima i načinima obavljanja poslova uklanjanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju, pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a, pravilnik o tehničkim zahtjevima za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju te uvjetima i načinu ocjenjivanja sukladnosti, pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti, obuci i načinu izdavanja ocjene o sukladnosti za timove vodič-pas za detekciju mina te pravilnike o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja i osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika i pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete.

Zakon možete preuzeti ovdje

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO