Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Zakon o protuminskom djelovanju stupio na snagu

21.10.2015

Dana 21. listopada 2015. godine stupio je na snagu Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15). Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05., 63/07. i 152/08.). Postupci započeti do stupanja na snagu novog Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju. Do stupanja na snagu pravilnika koji se donose na temelju ovlasti iz novog Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama istog, primjenjuju se dosadašnji pravilnici. Informacije na web stranici HCR-a u kratkom će se roku uskladiti s odredbama novog Zakona.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO