Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Produžen rok za prijave na 1. stupanj obuke za rad s NUS-om

29.10.2015

Temeljem zahtjeva predstavnika sindikata na sastanku Koordinacije za poboljšanje sustava protuminskog djelovanja, HCR Centar za testiranje, razvoj i obuku produžio je rok prijave za 1. stupanj obuke za rad s NUS-om – do 30. studenog 2015. godine.

Za upis u program usavršavanja na poslovima otkrivanja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) potrebno je zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:
a) završena temeljna obuka pirotehničara ili
b) pripadnici inženjerskih postrojbi Ministarstva obrane te protueksplozijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova koji se najmanje 3 godine bave poslovima otkrivanja NUS-a ili
c) pripadnici civilne zaštite koji najmanje 3 godine rade na poslovima otkrivanja i zbrinjavanja NUS-a.
Za prijavljene kandidate viših stupnjeva koji nisu završili prethodni stupanj obuke, a u cilju utvrđivanja njihovih znanja i sposobnosti odnosno spremnosti za pohađanje obuke višeg stupnja, pri HCR-CTRO-u će prije početka obuke biti organiziran prijemni ispit.
Teorijski dio nastave provodit će se u Zagrebu u suvremeno opremljenoj učionici, a za svaki će nastavni sat biti osigurana potrebna količina kvalitetnih očiglednih nastavnih sredstava i pomagala. Praktični dio obuke odvijat će se na testnom poligonu Cerovac kraj Karlovca koji udovoljava svim didaktičkim, sigurnosnim i inim standardima za provođenje praktičnog dijela obuke te na odabranom radilištu razminiranja.

Svim polaznicima koji ispit polože izdaje se certifikat o završetku odgovarajućeg stupnja obuke i položenom ispitu, na hrvatskom i engleskom jeziku. Ovaj edukacijski projekt je prilagođen Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS 09.30) te smjernicama Europskog odbora za normizaciju (CEN - CWA 15464/1-5). Obuka za II. stupanj NUS-a je planirana za mjesec siječanj 2016. godine, a obuka za III. stupanj NUS-a je planirana za mjesec ožujak 2016. godine.

Više informacija o uvjetima upisa i obuci za rad s NUS-om pronađite na stranici www.ctro.hr te izaberite polje Obuka i organizacija seminara na web izborniku.
U svrhu izlazne strategije odnosno podizanja kvalitete znanja i obučenosti osoba koji su dio hrvatskog protuminskog sustava, kao i konkurentnosti tog znanja i osposobljenosti na međunarodnim tržištima, pozivamo zainteresirane da se informiraju i prijave na navedenu obuku.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO