Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Novi postupci javne nabave za 2,4 četvorna kilometra poslova razminiranja

29.01.2016

Hrvatski centar za razminiranje poslao je na objavu pozive na nadmetanja radi ustupanja 2,4 četvorna kilometra poslova razminiranja.

Radi se o četiri projekta razminiranja od 390.854 četvorna metra na području Šibensko – kninske županije, dva projekta od 1.329.283 četvorna metra na području Brodsko – posavske županije te jednom projektu od 689.377 četvorna metra na području Sisačko – moslavačke županije.
Financijska sredstva za navedene poslove osigurana su u Državnom proračunu te od strane investitora Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb.

Uz navedene poslove za koje se čeka početak postupka nabave u realizaciji je još nešto više od 14,6 četvornih kilometara poslova razminiranja.

Na području Zadarske, Šibensko – kninske i Splitsko – dalmatinske županije izvode se poslovi razminiranja na 11 projekata, dok se na dodatnih 4 projekta čeka početak realizacije, odnosno uvođenje.
Navedenih 15 projekata ukupne su veličine 5,7 četvornih kilometara, a ugovorena vrijednost im je nešto veća od 30 milijuna kuna. Za realizaciju je još ostalo nešto više od 3,9 četvornih kilometara.

Na području Ličko – senjske, Karlovačke i Sisačko – moslavačke županije, očekuje se dovršetak razminiranja 10,7 četvornih kilometara poljoprivrednih površina. Radi se o poslovima financiranim sredstvima potpore EPFRR-a.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO