Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Realizacija i novi postupci javne nabave poslova razminiranja

01.03.2016

Tijekom siječnja i veljače ove godine ugovoreno je i realizirano 4,8 četvornih kilometara poslova razminiranja, pri čemu je pronađeno i uništeno 123 komada MES-a te 292 komada različitih NUS-a.

Sukladno potpisanim ugovorima za realizirati je preostalo još 12 četvornih kilometara poslova razminiranja, koji se većim dijelom odnose na poslove razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području Ličko – senjske, Sisačko – moslavačke te Karlovačke županije. Ugovoreni poslovi dovršavaju se i na jugu, gdje je za realizaciju preostalo oko 1,1 četvorni kilometar poslova razminiranja.

Dovršetkom postupka pregleda i ocjena ponuda tijekom prve polovice ožujka očekuje se potpisivanje tri ugovora o razminiranju na području Šibensko – kninske županije ukupne površine oko 300.000 četvornih metara, a 10. ožujka 2016. godine održat će se javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za nešto više od 2 četvorna kilometra poslova razminiranja na području Brodsko – posavske i Sisačko – moslavačke županije.

Hrvatski centar za razminiranje objavit će do kraja tekućeg tjedna pozive na nadmetanja za 1,9 četvornih kilometara poslova razminiranja na području Sisačko - moslavačke i Požeško – slavonske županije.

Radi se, dakle o više od 16 četvornih kilometara poslova razminiranja čija se realizacija očekuje u narednih nekoliko mjeseci.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO