Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vlada Republike Hrvatske donijela je Plan protuminskog djelovanja za 2016. godinu te utvrdila Izvješće o realizaciji poslova razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2015. godinu radi podnošenja Hrvatskom saboru.

13.05.2016

Vlada Republike Hrvatske je na 22. sjednici održanoj 11. svibnja 2016. godine donijela Plan protuminskog djelovanja za 2016. godinu.

Izvršenjem poslova razminiranja, općeg i tehničkog izvida u 2016. godini planirano je smanjenje MSP-a za najmanje 86,4 km2, što je 18,5 % početnog MSP-a u 2016. godini.

Od strateških ciljeva u vidu smanjenja minski sumnjivog područja Plan sadrži rješavanje preostalih 2,5 četvornih kilometara MSP-a Brodsko-posavske županije na području Općine Okučani te rješavanje u cijelosti minskog problema poljoprivrednog zemljišta Karlovačke, Ličko-senjske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije

Za tekuću je godinu također predviđeno rješavanje u cijelosti minskog problema na području 17 jedinica lokalne samouprave - Draž, Vuka, Šodolovci, Vladislavci, Gvozd, Vojnić i Lasinja. Gračac, Sukošan, Posedarje, Škabrnja, Zemunik Donji, Novigrad, Muć i Sinj te grada Šibenika i Lipika. U 2016. godini nastavit će se sustavno razminiranje gospodarskih šuma u Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Na dan 1. siječnja 2016. MSP je bio obilježen s 13.274 table koje ukazuju na minsku opasnost, odnosno s 28 tabli/km2, a za 2016. godinu planirano je daljnje održavanje i unaprjeđivanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Hrvatski centar za razminiranje, u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom, kontinuirano će tijekom 2016. godine provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Navedenim aktivnostima koordinirat će Ured za razminiranje. Planira se 66 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti.

Hrvatski centar za razminiranje, u suradnji s Uredom za razminiranje i HCR-CTRO-om d.o.o. će i u 2016. godini nastaviti s praksom i nastojanjima uspostavljanja i održavanja suradnje odnosno partnerskih odnosa sa svim relevantnim međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju. Osim važne razmjene iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja cilj međunarodne suradnje bit će i edukacija stručnjaka.

Planom je također utvrđen nastavak tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije, i sredstvima koja podržavaju ciljeve EU, iz financijske perspektive 2014.-2020. Tako se planira Studiju izvodljivosti i projektna aplikacija za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“ izraditi krajem lipnja 2016. godine, a planirano je i sklapanje Sporazuma o partnerstvu sa Karlovačkom županijom u cilju pripreme projekta kojim bi se razminiralo i omogućilo upravljanje na svim županijskim zaštićenim područjima, NATURA 2000 područjima.
Hrvatski centar za razminiranje će nastaviti pružati tehničku pomoć svim sudionicima vezano uz pripremu i provedbu projekata koji se planiraju financirati sredstvima namijenjenim za ostvarenje ciljeva unutar Podmjere 5.2., Tip operacije 5.2.2, a povodom natječaja za dodjelu potpore za razminirane poljoprivrednog zemljišta iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 u vrijednosti od 210.000.000,00 kuna koji je objavljen 04. 05. 2016. i otvoren je do 03. 06. 2016. godine.

Ukupno je iz svih izvora financiranja za cjelokupne poslove razminiranja u 2016. godini planirano 509.610.942,00 kuna. Prema izvorima financiranja to je 195.495.500,00 kuna iz Državnog proračuna, 25.000.000,00 kuna na posebnom kontu Ministarstva poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ), 1.000.000,00 kuna direktnim plaćanjima od donatora (Udruga Hrvatska pomaže, ITF ), 211.000.000,00 kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, 77.115.442,00 kuna temeljem ugovora koji su zaključeni za sredstva EPFRR-a u 2015. godini, a izvršavaju se tijekom 2016. godine

U 2016. godine po prvi puta od sustavnog provođenja protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj sredstva Europske unije kroz strukturne fondove i pretpristupne imaju najveći udio i to 62% u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2016. godinu.
Plan protuminskog djelovanja za 2016. godinu u cijelosti će se objaviti na web stranici HCR-a.

Na istoj sjednici Vlada RH utvrdila je i Izvješće o realizaciji poslova razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2015. godinu radi podnošenja Hrvatskom saboru.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO