Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacije o minskoj opasnosti u svibnju u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji

19.05.2016

U razdoblju od 12. do 21. svibnja 2016. u suradnji sa MUP RH i drugim tijelima državne i lokalne uprave održane su edukacije o minskoj opasnosti u gradovma i općinama Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije.

Edukacije su održane u Sisku 18.05. u osnovnoj školi Viktorovac i na šetnici Slave Slavoljuba Striegla, 19.05. u sklopu tradicionalnoj akcije "Zdrav za 5". Nadalje 16.05 u Gvozdu i Topuskom (OŠ Vladimir Nazor) te u Lipovljanima 12.05., Popovači 21.05 i Gospiću u centru grada 20.05.

Na svim spomenutim edukacijama o minskoj opasnostima nazočni su upozoreni na opasnosti koje još uvijek prijete od zaostalog oružja i mina. Isto tako su upoznati sa protuminskim djelovanjem HCR-a i MUP RH, upozoreni su na pravilno i rizično ponašanje, a svim nazočnima su podjeljeni edukativni materijali.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO