Hrvatski centar za razminiranje

RSS

PRIOPĆENJE HCR-a POVODOM ŠTRAJKA DIJELA RADNIKA DRUŠTVA MUNGOS RAZMINIRANJE KOJI JE ORGANIZIRAO NOVI SINDIKAT

07.07.2016

Hrvatski centar za razminiranje želi, radi potpune i točne informacije, istaknuti kako se od 05. srpnja 2016. godine dio radnika društva Mungos razminiranje nalazi u štrajku koji je organizirao Novi sindikat.
Naime, u društvu Mungos razminiranje zaposleno je ukupno 75 radnika te djeluju 2 sindikata: Novi sindikat koji broji 31 članova i Hrvatski sindikat humanitarnog razminiranja koji broji 39 članova.
Točno je da su predstavnici društva Mungos razminiranje pregovarali s predstavnicima sindikata o visini plaće, da su pregovori završili neuspješno i to prvenstveno zbog tvrdog stava Novog sindikata da ne odstupi od zahtjeva da plaća pirotehničara bude 15.000,00 kuna bruto uz dodatak za minuli rad od 0,5%.
Treba napomenuti da je u to vrijeme bruto plaća u društvu Mungos razminiranje za pirotehničara bila 13.000,00 kuna bruto i da je bila na razini najviših plaća u ostalim trgovačkim društvima koja se bave razminiranjem.
Tijekom lipnja 2016. godine, nakon neuspjelih pregovora, a kao znak dobre volje tadašnja direktorica je promijenila Pravilnik o radu kojim su uređene plaće na način da se na bruto plaću od 13.000,00 kuna dodaje i 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, što će prilikom isplata plaća za lipanj 2016. za pirotehničara s 20 godina radnog staža ( kakvih je najviše u društvu Mungos razminiranje ) značiti 1.300,00 kuna veću bruto plaću nego prije. Također, treba napomenuti i da su sukladno opravdanom prijedlogu Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiranja povećane najniže bruto plaće ( za pomoćne djelatnike i sanitetsko osoblje ) između 500,00 i 1.000,00 kuna.
S ovakvim izmjenama se do okončanja pregovora o plaćama usuglasio i Hrvatski sindikat humanitarnog razminiranja.
Posebno istićemo da u Republici Hrvatskoj trenutno djeluje 47 društava koje se bave poslovima razminiranja, a da je s ovim povećanjem društvo Mungos razminiranje društvo u kojem pirotehničari imaju najveću plaću od svih 47 društava. Smatramo da u društvu Mungos razminiranje pirotehničari imaju najbolje uvjete rada, a kao prilog tome govori i podatak da je sredinom 2015. godine kada je Mungos razminiranje raspisao natječaj za prijem 10 pirotehničara bilo 70 prijava. Tim više nas čudi da je Novi sindikat organizirao štrajk u Društvu gdje se uredno isplaćuju plaće i gdje su najbolji uvjeti rada.
Želimo napomenuti i da su nakon zadnjeg velikog štrajka u djelatnosti razminiranja koji je organiziran tijekom lipnja 2016. godine Novi sindikat, Hrvatski sindikat humanitarnog razminiranja i Samostalni sindikat s jedne strane te HUP – Udruga humanitarnog razminiranja s druge strane 08. srpnja 2013. godine potpisali Sporazum kojim su podigli tadašnju plaću pirotehničara na 13.000,00 kuna za puno radno vrijeme, te 4.000,00 kuna za neradni mjesec ( bez dodatka za radni staž ), a da će nakon ispunjenja uvjeta da se proračunska sredstva za razminiranje povećaju za više od 20% pristupiti potpisivanju novog Kolektivnog ugovora kojim bi se plaća povećala na 13.300,00 kuna za puno radno vrijeme i 4.000,00 kuna za neradni mjesec, te 0,5% za svaku navršenu godinu staža u djelatnosti humanitarnog razminiranja.
Zaključno ističemo kako je HCR uvijek zagovarao i poticao sindikate i poslodavce na potpisivanje kolektivnog ugovora i da podržavamo napore pirotehničara za boljim uvjetima rada, ali da sustav protuminskog djelovanja ne čini samo 30-ak radnika društva Mungos razminiranje koji su članovi Novog sindikata, već cca 650 pirotehničara i cca 150 ostalih radnika ( pomoćni djelatnici, sanitetsko osoblje i sl. ), te se HCR i ovim putem zalaže i poziva sve socijalne partnere u humanitarnom razminiranju da potpišu granski kolektivni ugovor.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO