Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Radni sastanak u Karlovačkoj županiji

26.07.2016

Ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen Jakopec sa suradnicama nazočio je u utorak, 26. srpnja, radnom sastanku sa županom Karlovačke županije Ivanom Vučićem, njegovim zamjenikom Ivanom Banjavčićem i koordinatorom za razminiranje Karlovačke županije Bernardom Pahorom. Na sastanku, u Uredu župana Karlovačke županije, sudjelovao je i predstojnik Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Karlovac Martin Barić te predstavnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije "NATURA VIVA", na čelu s ravnateljicom Darkom Spudić.
Teme sastanka bile su priprema projekta razminiranja u okviru programa NATURA 2000., kojeg bi Karlovačka županija, zajedno s HCR-om i DUZS-om, kao partnerima, kandidirala na EU fondove. Također se razgovaralo o potrebi razminiranja vodotoka u Karlovačkoj županiji i nabavi za to potrebne opreme, što bi bila jedna od komponenti u projektu NATURA 2000.
Ravnatelj HCR-a upoznao je županijsko vodstvo s prijedlogom projekata razminiranja u 2017. godini, što će biti dopunjeno s prioritetima jedinica lokalne samouprave te javnih poduzeća. Obzirom da je završen projekt razminiranja poljoprivrednih površina u Karlovačkoj županiji, financiran bespovratnim sredstvima EPFRR-a, a slijedom pripreme dokumentacije o obavljenim poslovima, dogovoreno je i da će predaja potvrde o razminiranosti tih područja i završna tiskovna konferencija biti održana u prvoj polovici rujna ove godine.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO