Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacije za djelatnike HEP-a

03.08.2016

Udruga Hrvatska pomaže organizirala je u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje i Ministarstvom unutarnjih poslova edukacije o opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova za djelatnike HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Unazad desetak dana edukacije su održane u prostorijama Elektrolike u Gospiću, Elektroslavonije u Osijeku i Elektrodalmacije u Splitu. Edukacije je pohađalo ukupno 150 djelatnika kojima je prikazano stanje minskog problema u Republici Hrvatskoj i školska minsko-eksplozivnih sredstava koja se mogu naći u okviru minsko-sumnjivih područja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO