Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Početak razminiranja financiranog iz Programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

02.09.2016

Dana 2. rujna 2016. odabrani izvoditelji Istraživač d.o.o i Piper d.o.o uvedeni su u poslove razminiranja u Osječko-baranjskoj županiji sukladno ugovorima o razminiranju vrijednim 12,7 milijuna kuna.
Navedeni poslovi financirani su u okviru Programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020., u sklopu projekta De-mine HU-HR II, koji je u Program uvršten kao strateški projekt te prvi projekt teritorijalnih programa odobren i potpisan. Ukupna ugovorena površina, koja će realizacijom ovoga projekta biti razminirana iznosi 1.456.319 m2 i nalazi se na područjima Općina Darde, Jagodnjaka i Draža te Grada Belišća.
Razminiranje 945.903 m2 započinje na inundacijskom pojasu rijeke Drave na području Osječko-baranjske županije uz granicu s Mađarskom. Prema odobrenom Izvedbenom planu izvoditelj - Istraživač d.o.o., uključujući i kapacitete podizvoditelja, planira tijekom razminiranja angažirati ukupno 107 pirotehničara, 6 strojeva za pripremu površina, a bit će uključeno i 14 pasa za detekciju mina. Planirani završetak radova je 90 radnih dana.
Istovremeno započinje i razminiranje inundacijskoga pojasa Dunava na području Općine Draž površine 510.416 m2. Planiran je angažman 70 pirotehničara, 8 strojeva za pripremu površina i rad 14 pasa za detekciju mina. Izvoditelj je Piper d.o.o.; planirani završetak radova je 60 radnih dana.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO