Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Na poligonu Benkovac testirana oprema

22.09.2016

Istraživački timovi sa Sveučilišta u Manchesteru i Sveučilišta u Zagrebu proveli su od 18. do 20. rujna na poligonu Benkovac testiranje eksperimentalne opreme za detekciju kroz dva komplementarna istraživačka projekta.

Ciljevi projekata su riješiti poteškoće kod razlučivanja meta u nekooperativnim (visoko mineraliziranim) tlima te istražiti naprednije elektromagnetske detektore koje bi mogla koristiti cijela međunarodna protuminska zajednica.

Program ispitivanja financira dobrotvorna organizacija "Find a Better Way" iz Velike Britanije.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO