Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Objavljena javna nadmetanja za 10 projekata veličine 1,4 milijuna m2

05.02.2007

Hrvatski centar za razminiranje objavio je danas u Narodnim novinama javno nadmetanje za nabavu usluga pretraživanja i razminiranja za deset projekata ukupne veličine 1,4 milijuna metara kvadratnih. U Sisačko-moslavačkoj županiji razminiranti će se 150.904 m2 poljoprivrednih površina u Novoj Drenčini u Petrinji, za što je sredstva osigurala Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburg. Za područje Vukovarsko-srijemske županije objavljeno je nadmetanje za dva projekta: jedan na području buduće industrijske zone u Naselju Cerić, veličine 109.863 m2, za koji je sredstva osigurala Kraljevina Belgija, a drugi se nalazi kod Gerosova dola u Vukovaru, gdje će se, zbog sumnje da se radi o mjestu mogućeg pronalaska posmrtnih ostataka žrtava rata, pregledati 7.423 m2. Grad Osijek izdvojio je 155.000 kuna za financiranje projekta pretraživanja kanala uz rub šume Rosinjska bara u Osječko-baranjskoj županiji, a iz državnog proračuna će se financirati poslovi razminiranja odlagališta komunalnog otpada u Sarvašu, u istoj županiji.

Osim navedenih projekata, raspisano je javno nadmetanje za dva projekta razminiranja i pretraživanja kod dalekovoda Bilice-Knin u Šibensko-kninskoj županiji za potrebe HEP-a i jedan proje kt razminiranja u Zadarskoj županiji na po dručju Duliba na Velebitu, veličine 22.766 m2, koji će se financirati iz sredstava Državnog proračuna. Za sve navedene projekte rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2007.g., kada će biti i otvaranje ponuda.
Drugo javno nadmetanje odnosi se na trasu plinovoda Bosiljevo-Split na području Ličko-senjske županije. Radi se o dva projekta ukupne veličine 1,4 milijuna metara kvadratnih, koje financira PLINACRO. Rok za dostavu ponuda za ove projekte je 20. veljače 2007. godine.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO