Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Hrvatski sabor potvrdio Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

14.12.2016

RH je osigurano 24 milijuna kuna za razminiranje i pomoć osobama stradalima od mina.
Hrvatski sabor je 13. prosinca 2016. godine zaključio raspravu o konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Zakonom se potvrđuje Okvirni sporazum kako bi njegove odredbe u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Okvirni sporazum potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine. te predstavlja pravnu osnovu za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost švicarskog financijskog mehanizma za razdoblje od datuma potpisa projektnog sporazuma do 31. svibnja 2017. godine iznosi 369.088.408,00 kuna. Vrijednost iznosa švicarskog doprinosa iz švicarskog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj predviđenog Okvirnim sporazumom iznosi 313.725.150,00 kuna, dok će ostatak iznosa osigurati tijela državne uprave u svojim proračunima. Vrijednost koja je predviđena sufinanciranjem iz državnog proračuna iznosi 55.363.258,00 kuna.

Okvirni sporazum obuhvaća razdoblje dodjele sredstava od 11. prosinca 2014. do 31. svibnja 2017. i razdoblje isplate koje završava 10. prosinca 2024.

Ured za razminiranje je u prosincu 2014. godine predložio Veleposlanstvu Švicarske Konfederacije u RH, švicarskim nadležnim institucijama i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. U navedenom projektu poslovi razminiranja zaštićenih šuma i šumskog zemljišta (razminiranje Kotar šume u blizini naselja Mošćenićki Lug i Klobučak u Sisačko-Moslavačkoj županiji) bit će povezani s psihosocijalnom i društveno-gospodarskom reintegracijom i rehabilitacijom osoba tradalih od mina kroz relevantne edukacije i programe osnaživanja. Također, jedna od aktivnosti u okviru navedenog projekta je i izrada jedinstvene baze podataka u kojoj će biti evidentirani svi stradalnici od mina.

U Dodatku 1. Okvirnog sporazuma naveden je indikativni proračun projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ u iznosu od 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok će se ostatak od 716.000 CHF iskoristiti za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.

Projekt počinje u siječnju 2017. godine, a njegova će provedba trajati 36 mjeseci.

Hrvatski centar za razminiranje (HCR) u projektu ima ulogu Izvršne agencije te je zadužen za provedbu cijelog projekta, dok Ured ima ulogu Posredničkog tijela te je zadužen za nadzor i koordinaciju cjelokupnog projekta.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO