Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Potpisan Sporazum o suradnji DGU-a i HCR-a

21.12.2016

21. prosinca 2016. ravnatelj Hrvatskoga centra za razminiranje Dražen Jakopec i ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Danko Markovinović potpisali su Sporazum o suradnji DGU-a i HCR- a radi korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina te podataka iz službenog registra prostornih jedinica o kojima DGU uspostavlja i vodi službenu evidenciju s jedne i korištenja podataka minski sumnjivih površina u digitalnom obliku u svrhu planiranja i provođenja poslova u nadležnosti DGU-a s druge strane. Time će dosadašnja dobra suradnja DGU-a i HCR-a biti podignuta na još višu razinu i omogućiti bolje planiranje i provođenje poslova DGU-a i HCR-a te prikupljanja i obrade podataka o minski sumnjivim područjima i izrade dokumentacije.
Istovremeno potpisan je i Sporazum o suradnji između DGU-a i HCR-a pri nabavi usluge dopune, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske, u dijelu sektora D, od granične oznake D1 do D211 i D260 do D417, u sklopu projekta „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“, akronima De-mine HU-HR II, u kojem je HCR vodeći partner, a financiranog u okviru prekograničnog Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. - 2020. Zajedničkom suradnjom na ovom strateškom projektu Programa omogućit će se obnova sektora D, a dužina državne granice s Mađarskom koju kontrolira RH bit će dovedena u status redovitog održavanja čime će se ostvariti i velika ušteda u državnom proračunu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO