Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Obilježavanje početka provedbe projekta razminiranja poljoprivrednih površina u Šibensko - kninskoj županiji

25.01.2017

Na području Grada Vodice, naselje Dragišići održana je Uvodna konferencija kojom je obilježen početak poslova razminiranja prema projektu razminiranja «Poljoprivredne površine Šibensko-kninske županije». Projektom će se razminirati poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te općine Promina, ukupne tlocrtne površine 669.797 četvornih metara. Poslove ukupne vrijednosti 6.934.029,03 kuna izvodit će zajednica ponuditelja DIZ EKO d.o.o. , EXPLORATOR d.o.o., OMNIA MEA d.o.o., ORKAN d.o.o. i TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o.
Šibensko-kninska županija za navedeni je projekt ostvarila bespovratna sredstva kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), a na temelju Natječaja za dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Od ukupne vrijednosti poslova čak 85% čine bespovratna sredstva potpore iz EPFRR-a namijenjena ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, a ostalih 15% sredstava osigurano je u Državnom proračunu.

Župan Goran Pauk, istaknuo je problem miniranosti u Šibensko-kninskoj županiji i to sa sigurnosnog i gospodarskog aspekta. U svom obraćanju župan je zahvalio HCR-u na dobroj dugogodišnjoj suradnji koja se očitovala i kroz zajedničku realizaciju ovog projekta razminiranja poljoprivrednih površina, a realizacijom kojeg će se omogućit stanovnicima pristup obradivim površinama kao i sigurnost kretanja stanovnika i turista.

Ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, Dražen Jakopec istaknuo je važnost Tipa operacije 5.2.2. kroz dimenziju skraćivanja rokova razminiranja te dimenziju financijskog rasterećenja Državnog proračuna kada je u pitanju financiranje poslova razminiranja. Naime, kroz provedene dvije faze navedene Operacije razminirano je, odnosno ukupno će se razminirati minski sumnjivo poljoprivredno zemljište tlocrtne veličine 50,4 četvornih kilometara u devet županija, ukupne vrijednosti 380 milijuna kuna. Ravnatelj HCR-a posebno je naglasio porast udjela inozemnih sredstava (u kojima naravno prednjače sredstva EU pomoći i EU fondova) namijenjenih razminiranju,, posebice u posljednje dvije godine. U 2015 godini udio sredstava za razminiranje osiguranih iz EU iznosio je visokih 56% od ukupno osiguranih financijskih sredstava, u 2016. godini taj postotak porastao je na 62% odnosno na 318,9 mil kuna, dok u proračunu za tekuću godinu udio inozemnih sredstava za razminiranje iznosi 382 milijuna kuna, odnosno visokih 70%.

U Šibensko-kninskoj županiji od 1998. do danas razminirano je 44,85 četvornih kilometara, za što je utrošeno cca. 400 mil kuna. Trenutno se na području Šibensko-kninske županije izvode poslovi razminiranja prema dvanaest projekata ukupne veličine 2,7 četvornih kilometara i to na području gradova Drniša, Šibenika i Vodica, općine Promina, te naseljima Perković, Goriš, Dragišić, Čista Mala,, Lađevci, Kričke, Jurasi, Žitnic te Razvođe i Lukar.
Planom protuminskog djelovanja za 2017. godinu predviđa se s područja Šibensko – kninske županie smanjiti minski sumnjivo područje za 6,68 četvornih kilometara , između ostalog cjelokupni MSP grada Šibenika i Vodica te sve poljoprivredne površine
Danas ukupan minski sumnjiv prostor u Šibensko-kninskoj županiji iznosi 26,3 četvorna kilometra. Na području Šibensko – kninske županije, od 1996. godine u minskim incidentima stradalo je 25 osoba, od kojih 4 smrtno.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO