Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacije o minskoj opasnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

23.02.2017

U srijedu 22. veljače 2017. godine, sukladno Godišnjem planu edukacije, održane su edukacije o minskoj opasnosti u O.Š. "Dinka Šimunovića" u Hrvacama i O.Š. "Marka Marulića" u Sinju. Edukacije su proveli djelatnici HCR-a Podružnice Jug u suradnji s Odjelom prevencije MUP-a PU splitsko-dalmatinske s ciljem da se djeci tj. učenicima kao jednoj od najugroženijih skupina prezentiraju potencijalne ugroze od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te da ih se upozori na rizično i uputi na pravilno ponašanje u blizini minsko sumnjivog područja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO