Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Odobren projekt „Razminiranje i socio-ekonomska integracija“ u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

02.05.2017

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 18. travnja 2017. godine zaprimilo je odobrenje projekta „Razminiranje i socio-ekonomska integracija“, nastavno na dostavu konačnog prijedloga predmetnog projekta od strane Nacionalne koordinacijske jedinice prema Švicarskoj agenciji za razvoj i suradnju.
Dodatno, Švicarski financijski mehanizam predstavlja i temelj za čvrste gospodarske i političke odnose Švicarske s novim državama članicama EU.
Podsjetimo, Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine te predstavlja pravnu osnovu za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj, a Hrvatski sabor je 13. prosinca 2016. godine zaključio raspravu o konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma.
Ukupna vrijednost švicarskog financijskog mehanizma za razdoblje od datuma potpisa projektnog sporazuma do 31. svibnja 2017. godine iznosi 369.088.408,00 kuna. Vrijednost iznosa švicarskog doprinosa iz švicarskog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj predviđenog Okvirnim sporazumom iznosi 313.725.150,00 kuna, dok će ostatak iznosa osigurati tijela državne uprave u svojim proračunima. Vrijednost koja je predviđena sufinanciranjem iz državnog proračuna iznosi 55.363.258,00 kuna.
U Dodatku 1. Okvirnog sporazuma naveden je indikativni proračun projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ u iznosu od 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok će se ostatak od 716.000 CHF iskoristiti za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.
Obzirom na navedeno odobrenje projekta Hrvatski centar za razminiranje krenut će u provedbu istog.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO