Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacija učenika o opasnostima od mina i zaostalog oružja u OŠ Sunja

09.05.2017

Dana 8. svibnja 2017. godine u Osnovnoj školi Sunja djelatnici Policijske postaje Sunja i HCR-a su održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i zaostalog oružja. Učenici i njihovi pedagozi su upozoreni da na području Općina Sunja još uvijek ima minski sumnjivih površina, stoga su učenici uzoreni na rizično odnosno pravilno ponašanje u blizini površina koje su obilježene tablama koje upućuju na misku opasnost.
Učenicima su prezentirane temeljne informacije o ciljevima protuminskog djelovanja i edukacije, MSP-u, žrtvama mina, oznakama minske opasnosti i načinu korištena MIS portala HCR-a.
Također su podjeljeni i edukativni materijali i letci upozorenja na minsku opasnost i zaostalo oružje.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO