Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Edukacija o minskoj situaciji u Korenici

15.07.2017

U subotu, 15. srpnja 2017. na Trgu Svetog Jurja u Korenici, djelatnici Policijske uprave Ličko-senjske, Policijske postaje Korenica i Hrvatskog centra za razminiranje održali su edukaciju o minskoj opasnosti za građane. Prikazana su minsko-eksplozivna sredstva koja se mogu naći u našoj okolici i prezentirana je karta minski-sumnjivih prodručja u Ličko-senjskoj županiji. Građanima Korenice i turistima podijeljeni su edukativni materijali, te su upozoreni na poseban oprez u blizini minski-sumnjivih područja. Posjetitelji su upućeni na korištenja Minsko-informacijskoj sustava Hrvatskog centra za razminiranje. Na web stranici HCR-a mogu vidjeti detaljne karte područja koje ih interesira s označenim minski sumnjivim prostorima. Na području Ličko-senjske županije je još 141 km2 minski sumnjivih površina, tako da je i dalje potreban veliki oprez u kretanju ovim područjima.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO