Hrvatski centar za razminiranje

RSS

20. godišnjica Ottawske konvencije

18.09.2017

Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju ( Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) koja se obično naziva i Ottawska konvencija ili Mine Ban Treaty (MBT) ili Antipersonnel Landmine Convention (APLC), zaključena je i održana 18. rujna, 1997. god u Oslu.
Na snazi je od 1. ožujka 1999. godine, trenutno ima 162 države stranaka, a RH ju je ratificirala 20. svibnja 1998. godine.
Posebnost Konvencije jest što je to prva eksplicitno humanitarno-sigurnosna konvencija na svijetu. U tom smislu, političko-diplomatski te sigurnosni aspekt Konvencije zapravo je duboko isprepleten s izrazito humanitarnim odredbama (kao i u Konvenciji o kazetnom streljivu, gdje je to još izraženije) te je stoga potrebno uvijek zajedno promatrati oba aspekta kako bi se dobila prava slika Konvencije i njenog značenja. Također, ovako brza univerzalizacija jedne Konvencije predstavlja pravi presedan kada se govori o sporazumu međunarodnog prava (tj. multilateralnim ugovorima o razoružanju), poglavito jer se radi o Konvenciji koja je zaključena izvan okvira Ujedinjenih naroda. Kao takva, ona je rezultat kontinuiranih i usklađenih napora nevladinih organizacija, međunarodnih agencija i slično mislećih vlada koje su bile zabrinute humanitarnim, društvenim i gospodarskim posljedicama prouzročenim upotrebom protupješačkih mina. U svakom smislu, Konvencija doista predstavlja prekretnicu u međunarodnom humanitarnom pravu.

Republika Hrvatska je 2002. godine ispunila svoju obvezu uništenja uskladištenih zaliha protupješačkih mina, zabranila proizvodnju kao i prodaju i korištenje istih, te politički zagovara neuporabu protupješačkih mina na međunarodnom planu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO