Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Donacija Sisačko - moslavačke županije

16.10.2017

Danas, 16. listopada 2017. godine u sjedištu Sisačko – moslavačke županije potpisan je Ugovor o donaciji sredstava za razminiranje. Ugovor ee u ime donatora, Sisačko – moslavačke županije potpisao župan Ivo Žinić, a u ime Hrvatskog centra za razminiranje, primatelja donacije, ravnatelj HCR-a Zdravko Modrušan.
Ovo je treća donacija Sisačko – moslavačke županije namijenjena za razminiranje, a ovogodišnja iznosi 100.000,00 kuna. Sredstvima donacije financirat će se poslovi razminiranja prema idejnom planu „Područje oko nerazvrstane ceste Gore – G. Mokrice“ u Sisačko – moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 9.731 četvorni metar. Razminiranjem predmetnih površina omogućit će se uređenje putnih komunikacija, protupožarnih putova te sigurno kretanje lokalnog stanovništva.
Ravnatelj Modrušan istaknuo je zadovoljstvo suradnjom Županije i HCR-a koja je, kako je naglasio u trogodišnjem razdoblju rezultirala smanjenjem minski sumnjivog područja Sisačko – moslavačke županije za 36 km2, što predstavlja znatno povećanje od prosjeka. Također je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je HCR za razminiranje Sisačko – moslavačke županije ostvario pomoć iz programa Europske unije (CARDS, IPA 2012 i IPA 2013) u visini od 8,8 milijuna eura bespovratnih sredstava, s kojima se razminiralo područje Petrinje, Kostajnice, Glinske poljane i Komareva, a u tijeku su poslovi razminiranja na području naselja Mađari, Komarevo, Blinjski kut i Bestrma, te područje uz državnu granicu na području Općine Dvor.
Župan Žinić istaknuo je aktivnost Županije koja je kroz Program ruralnog razvoja ostvarila bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u visini od oko 147 milijuna kuna s kojima je razminirano preko 20 km2 poljoprivrednih površina. Župan je istaknuo i kako će današnja donacija biti iskorištena za razminiranje područja što će biti će preduvjet za javljanje Grada Petrinje na natječaj za mjeru M04, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a u svrhu izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstane ceste u K.O. Gora.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO